Klouno svajonės interpretacija ištekėjusiai moteriai