Rašyti mokslinį darbą ir kaip parašyti universiteto mokslinį darbą?

Nancy
2023-09-09T15:07:46+02:00
Svajonių aiškinimas
Nancy9 m. rugsėjo 2023 dPaskutinis atnaujinimas: prieš 3 savaites

Tyrimo rašymas

 • Pirmiausia nuspręskite, kokia tyrimo tema norite rašyti.
 • Pasirinkite temą, kuri jus domina ir atitinka jūsų studijų sritį.
 • Tada pradėkite rinkti patikimus šaltinius ir nuorodas, kurios remia jūsų tyrimo temą.
 • Įsitikinkite, kad naudojami šaltiniai yra patikimi ir kokybiški.
 • Tada sutvarkykite savo idėjas ir informaciją logiškai.
 • Tada padalinkite temą į skyrius arba skyrius ir išsamiai paaiškinkite kiekvieną skyrių.

Nepamirškite naudoti citatų ir nuorodų, kad paremtumėte savo idėjas ir pateiktumėte svarių įrodymų.
Patikrintos citatos padidina jūsų tyrimo patikimumą ir parodo, kad atlikote gerą tyrimą ir tyrimus.

 • Galiausiai paruoškite tyrimo santrauką, apibendrindami jo išvadas ir išvadas.
 • Įsitikinkite, kad jūsų idėjos ir požiūris yra aiškūs santraukoje.
 • Baigę rašyti, atidžiai peržiūrėkite dokumentą, kad įsitikintumėte, jog jame nėra rašybos ar gramatinių klaidų.
Tyrimo rašymas

Kaip parašyti universiteto mokslinį tyrimą?

 • Jei ieškote veiksmingo būdo parašyti kolegijos darbą, čia pateikiami keli patarimai, kurie padės pradėti:
 1. Naujovės renkantis temą: pasirinkite svarbią ir įdomią temą.
  Stenkitės būti išskirtiniai pasirinkdami temą ir pateikite naują viziją.
 2. Tyrinėkite ir rinkite medžiagą: gerai ištirkite pasirinktą temą.
  Norėdami surinkti reikiamą informaciją, naudokite kelis šaltinius, pvz., biblioteką ir internetą.
 3. Planavimas ir organizavimas: prieš pradėdami rašyti savo tyrimą, susidarykite aiškų ir organizuotą planą.
  Padalinkite popierių į pastraipas ir logiškai išdėstykite medžiagą.
 4. Įvado ir išvados rašymas: pradėkite savo tyrimą įdomiu įvadu, kuriame pristatoma problema ir tyrimo svarba.
  Galiausiai pateikite tvirtą išvadą, kurioje apibendrinami išvados ir pateikiamos rekomendacijos, jei tokių yra.
 5. Korektūra ir redagavimas: kai baigsite rašyti referatą, atidžiai jį perskaitykite ir redaguokite, kad įsitikintumėte, jog nėra rašybos ar gramatinių klaidų.

Kaip rašote tyrimo įvadą?

 • Kai rašote tiriamąjį darbą, įvadas yra pirmoji dalis, kuri patraukia skaitytojo dėmesį ir skatina jį toliau skaityti tyrimą iki galo.

Įvado pradžioje turėtumėte pateikti skaitytojui bendrą idėją apie tyrimo temą ir jos svarbą.
Galite paminėti problemą, kurią nagrinėja tyrimas, ir kaip jis gali prisidėti sprendžiant šią problemą ar papildant sritį naujomis žiniomis.

 • Toliau turėtumėte išsiaiškinti pagrindinius tyrimo tikslus.
 • Tada taip pat galite paaiškinti naudojamą tyrimo metodą, analizuojamą informaciją ir galimas išvadas.

Turėtumėte apibendrinti įžangą ir nukreipti skaitytoją į kitą straipsnio dalį.
Galite naudoti frazę, kuri padeda orientuotis skaitytojui, pvz., „Šiame darbe apžvelgsiu...“ arba „Pasakysiu pagrindinius dalykus apie...“, kad nurodytumėte kitas straipsnio dalis.

Kokie yra tyrimo rašymo elementai?

 1. Įvadas: Įvadas yra tyrimo pradžia ir siekia atkreipti skaitytojo dėmesį, pristatyti nagrinėjamos temos svarbą ir apibrėžti norimus tyrimo tikslus.
 2. Problema ir tyrimo klausimas: turite nustatyti konkrečią problemą, kuri bus nagrinėjama atliekant tyrimą, ir tyrimo klausimą, į kurį bus ieškoma atsakymo.
 3. Teorinė struktūra: Teorinė struktūra apima ankstesnių tyrimų ir studijų, susijusių su nagrinėjama tema, apžvalgą ir siekia dabartinį tyrimą įtraukti į mokslinį kontekstą.
 4. Metodologija: apima duomenų rinkimo ir analizės metodo bei tyrime naudojamų priemonių ir procedūrų aprašymą.
 5. Rezultatai: pateikia tyrimo metu gautus rezultatus ir analizes.
 6. Diskusija ir išvados: Diskusijos tikslas – išanalizuoti ir interpretuoti rezultatus bei padaryti tvirtas ir patikimas išvadas, kurios paremtų tyrimo tikslą.

Mokslinio tyrimo rašymo žingsniai – Kashafak

Kiek puslapių turėtų būti paieška?

Vykdant svarbią mokslinių tyrimų proceso raidą, buvo išleistos naujos direktyvos dėl mokslinių tyrimų puslapių skaičiaus.
Šios direktyvos sukėlė daugelio tyrinėtojų ir akademikų visame pasaulyje susidomėjimą.

Remiantis šiomis gairėmis, rekomenduojama, kad moksliniai darbai, nesvarbu, ar tai būtų magistro ar daktaro disertacijos, ar moksliniai straipsniai, būtų sudaryti iš nustatyto vidutinio puslapių skaičiaus.
Nors šis skaičius nėra griežta taisyklė, tikimasi, kad akademiniame sektoriuje bus iš dalies susitarta.

 • Gairėse nurodoma, kad vidutinis puslapių skaičius gali būti nuo XNUMX iki XNUMX puslapių mažiems straipsniams ir trumpiems straipsniams.

Šios direktyvos yra svarbus žingsnis nustatant mokslinių tyrimų kryptis ir užtikrinant jų kokybę bei nuoseklumą.
Pateikti šias gaires buvo svarstyta po daugybės tyrimų ir studijų, kurių metu buvo padaryta išvada, kad kai tyrimas labai trumpas, jis gali būti prasto turinio ir neatitikti moksliniams tyrimams keliamų reikalavimų.

Kokie yra tyrimo išvados komponentai?

Išvada laikoma viena iš svarbiausių mokslinių tyrimų komponentų, nes ji atlieka itin svarbų vaidmenį apibendrinant tyrimo rezultatus ir pagrindines jo išvadas.
Išvados tikslas – pateikti galutines išvadas ir apibendrinti pagrindines per tyrimo laikotarpį išplėtotas idėjas.

Išvados pradžioje turėtumėte grįžti prie tyrimo pradžioje užsibrėžtų tikslų ir trumpai juos apibendrinti.
Tada turėtumėte apibendrinti savo pagrindines išvadas.
Pateikdami šiuos rezultatus turėtumėte aiškiai ir glaustai.

 • Tada turėtumėte sutelkti dėmesį į savo galutines tyrimo išvadas.

Galiausiai galite peržiūrėti apribojimus ir iššūkius, su kuriais susidūrėte atliekant tyrimą, ir pasiūlymus dėl būsimų tyrimų.
Šioje dalyje siekiama pabrėžti galimus tyrimus, kurie gali toliau dirbti su dabartinio tyrimo išvadomis.

Kaip atliekami mokykliniai tyrimai?

 • Mokyklinis tiriamasis darbas yra svarbus procesas, kurio tikslas – sistemingai ir organizuotai tirti ir tirti tam tikrą temą.
 • إذا كنت مهتمًا بكتابة بحث مدرسي ناجح، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:.
 1. Pasirinkite temą: pasirinkite temą, kuri jus domina ir atitinka jūsų studijų sritį.
  Apibrėžkite temos apimtį ir nurodykite tikslus, kuriuos norite pasiekti atlikdami tyrimą.
 2. Rinkti informaciją: Atlikite išsamius tyrimus naudodami patikimus šaltinius, pvz., knygas, mokslinius žurnalus ir patikimas svetaines.
  Įrašykite svarbią informaciją ir pateikite ją organizuotai.
 3. Tikslo formulavimas: Apibrėžkite pagrindinį tyrimo tikslą ir klausimus, į kuriuos norite atsakyti.
  Tikslo apibrėžimas padės nukreipti savo tyrimą ir surinkti reikiamą informaciją.
 4. Įvado ir pagrindo rašymas: įvade paaiškinkite temos svarbą ir tyrimo apimtį.
  Fone pateikite ankstesnių tyrimų ir studijų, susijusių su tema, santrauką.
 5. Tyrimo organizavimas: Suskirstykite surinktą informaciją į skirtingus skyrius ir sukurkite tyrimo planą.
  Kiekviename skyriuje informaciją pateikite logiškai ir nuosekliai.
 6. Analizuoti ir daryti išvadas: analizuoti ir įvertinti informaciją ir padaryti naudingas išvadas.
  Remdamiesi savo išvadomis, pateikite veiksmingų rekomendacijų.
 7. Išvados ir literatūros sąrašas: Išvadoje pateikite tyrimo santrauką ir išryškinkite pagrindines išvadas bei rekomendacijas.
  Skiltyje Nuorodos nurodykite visus šaltinius, kuriuos naudojote atlikdami tyrimą.

Kaip parašyti įvadą ir išvadą?

 • Kai rašote tyrimą ar straipsnį, įvadas ir išvada yra svarbi dalis, kurios negalima ignoruoti.
 • Įvadas padeda patraukti skaitytojo dėmesį ir iš anksto suprasti tyrimo turinį, o išvadoje apibendrinami pagrindiniai dalykai ir efektyviai užbaigiamas tyrimas.

Įžangoje galite naudoti įvairius būdus, kad patrauktumėte dėmesį, pavyzdžiui, citatas, istorijas ar įdomių faktų pateikimą.
Paaiškinkite temos svarbą ir tyrimo tikslą bei paaiškinkite veiksmus, kurių atliksite tyrime.
Taip pat galite užduoti įkvepiančių klausimų, kurie bus nagrinėjami tyrime.

 • Kalbant apie išvadą, galite ją panaudoti norėdami nukreipti skaitytojo dėmesį į pagrindinius dalykus ir išvadas, kurias padarėte atlikdami tyrimą.

Mokslinių tyrimų rašymo, koordinavimo ir vadovavimo metodas – mokslinis ir edukacinis horizontas

Kokia yra mokslinių tyrimų struktūra?

 1. Įvadas: Paaiškina konkrečią problemą, kurią siekiama išspręsti tyrimu, ir paaiškina jos svarbą.
 2. Literatūros apžvalga: gilinasi į ankstesnius su tema susijusius tyrimus ir išryškina žinių spragas.
 3. Tikslai ir hipotezės: apibrėžia su tyrimu susijusius tikslus ir pateikia hipotezes, kurias reikia patikrinti.
 4. Metodika: Paaiškina metodus ir priemones, naudojamas duomenims rinkti ir analizuoti.
 5. Rezultatai ir analizė: Duomenys išsamiai aptariami ir analizuojami bei susiejami su pasiūlytomis hipotezėmis.
 6. Diskusija ir išvados: Apžvelgiami ir aptariami tyrimo rezultatai, analizė ir išvados.
 7. Literatūra: išvardykite visus tyrime naudotus šaltinius pagal tam tikrą formatą.

Kokios yra tyrimų temos?

 • Kai planuojate rašyti referatą, turėsite nuspręsti, kokias temas nagrinėsite savo darbe.
 • Temos yra pagrindinės idėjos, kurias aptarsite ir analizuosite tyrime.

Štai keletas temų, kurias galite aptarti atlikdami tyrimą:

 1. Temos svarba: pradėkite paaiškindami temos, kurią aptariate savo tyrime, svarbą.
  Kokia priežastis paskatino jus pasirinkti šią temą? Kodėl svarbu apie tai sužinoti daugiau?
 2. Ankstesni įrodymai ir nuorodos: peržiūrėkite ankstesnius tyrimus, atliktus ta pačia tema, ir paaiškinkite, kaip prisidėsite prie šios srities.
  Peržiūrėkite įrodymus ir nuorodas, kurios parems jūsų teiginius ir prisidės prie tikroviško argumento.
 3. Tyrimo tikslai: nustatykite tikslus, kuriuos norite pasiekti atlikdami tyrimą.
  Ką tikitės sužinoti ar išsiaiškinti?
 4. Metodika: Paaiškinkite metodiką, kurios vadovausitės atlikdami tyrimą.
  Kokias priemones ir metodus naudosite duomenims rinkti ir analizuoti?
 5. Lūkesčiai: Aptarkite lūkesčius dėl galimų rezultatų ir išvadų, kurias galite padaryti tyrimo pabaigoje.

Kas yra mokyklinis tyrimas?

 • Moksliniai tyrimai mokykloje yra esminė ugdymo proceso dalis, nes jais siekiama ugdyti mokinių tyrimų ir analizės įgūdžius.
 • Moksliniai tyrimai mokomuose dalykuose skiriasi – nuo ​​gamtos ir socialinių mokslų iki matematikos, arabų kalbos ir kitų dalykų.
 • Mokykliniai tyrimai pasižymi tuo, kad tai ne tik esamos informacijos apibendrinimas, bet ir reikalaujantis duomenų rinkimo, jų analizės, išvadų darymo.
 • Moksliniai tyrimai mokykloje skatina mokinius kritiškai mąstyti, tyrinėti ir kurti naujoves bei stiprina jų savarankiško mokymosi ir gilios analizės gebėjimus.

Dėl kokių priežasčių pasirinkta tyrimo tema?

 • Tyrimo temos pasirinkimo procesas yra svarbus ir jautrus dalykas mokslinio tyrimo procese.

Priežastys, dėl kurių pasirinkote tyrimo temą, gali būti dėl kelių priežasčių. Taip gali būti dėl to, kad domitės šia tema arba norite apie ją sužinoti daugiau.
Galbūt turite viziją, kaip pagerinti esamą situaciją šioje srityje arba kurti naujas idėjas.
Gali kilti noras įnešti naują indėlį ir praturtinti turimas žinias šia tema.
Gali būti, kad turėsite akademinių ar profesinių atrankų, dėl kurių reikia užpildyti turimų žinių spragą.

Palikite komentarą

jūsų el. pašto adresas nebus paskelbtas.Privalomi laukai žymimi *